Các khóa h?c ?? ??ng ky

Khoa Khoa h?c c? b?n

I/ C? C?U T? CH?C

- S? l??ng: 17 广西快3如何做代理ng??i (01 Ti?n s?, 16 Th?c s?)

- Nhan s?:

TT

H? và tên

Ch?c v?

H?c v?

?i?n tho?i

1.

Ph?m Th? Kim Dung

Tr??ng khoa

Th?c s?

 0983893875

2.

广西快3如何做代理Nguy?n Thu H??ng

广西快3如何做代理Phó tr??ng khoa

Th?c s?

广西快3如何做代理 0912134459

3.

广西快3如何做代理Tr?n Th? Liên H??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

4.

Nguy?n Ph??ng Nga

Gi?ng viên

Th?c s?

 

5.

Nguy?n ??c Trung

Gi?ng viên

Ti?n s?

 

6.

Nguy?n Phi Th??ng

Gi?ng viên

Th?c s?

 

7.

广西快3如何做代理Ph?m Th? Quyên

Gi?ng viên

Th?c s?

 

8.

Nguy?n Th? Hoa

Gi?ng viên

Th?c s?

 

9.

广西快3如何做代理Nguy?n H?ng Th?

Gi?ng viên

Th?c s?

 

10.

广西快3如何做代理Nguy?n Th? Minh Quy

Gi?ng viên

Th?c s?

 

11.

Nguy?n  Th?  Hà

Gi?ng viên

Th?c s?

 

12.

T? Th? Ng?c Hà

Gi?ng viên

Th?c s?

 

13.

Ph?m Th? Tuy?t H?nh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

14.

Khi?u Th? Oanh

Gi?ng viên

Th?c s?

 

15.

Nguy?n Thanh Xuan

Gi?ng viên

Th?c s?

 

16.

广西快3如何做代理Tr?n Th? ?ào

Gi?ng viên

Th?c s?

 

17.

?ào Ng?c To?n

Gi?ng viên

Th?c s?

 

 

II/ ??A CH? LIêN H?

广西快3如何做代理KHOA KHOA H?C C? B?N

V?n phòng khoa: T?ng 2 nhà h?c A3

广西快3如何做代理?i?n tho?i: 024 37841884   

E-mail: khcb09@yahoo.com.vn

Th?ng tin liên h?

h? tr? tr?c tuy?n
B?n mu?n tìm hi?u thêm th?ng tin v? các ngành ngh? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Hà N?i
th?ng tin tuy?n sinh
B?n c?n tìm hi?u thêm v? quy ch? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c, h?c b?ng, h?c phí ?
các ho?t ??ng s?p di?n ra
Các ho?t ??ng và s? ki?n s?p di?n ra s? ???c c?p nh?t t?i ?ay. ??ng b? l? nhé!
Cau h?i th??ng g?p